Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, №2297-УІ надаю згоду на внесення, обробку, безстрокове зберігання, знищення, передачу третім особам моїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я та по батькові, року народження (віку), контактних даних (номеру телефону), а також підтверджую відмову про письмове чи в іншому виді повідомлення мені про вищезазначені дії. Метою збору вищезазначених персональних даних є забезпечення лікувального процесу, медичної та статистичної обробки даних, які регулюються законодавством про охорону здоров’я України (Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, наказами, розпорядженнями, інструкціями Міністерства охорони здоров’я України).